среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Budowa sztachetki z plastyku na plot i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachetki Winylowe na plot i bramkę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane sztachetki z plastyku na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий